Kapellets framtid

Tisdagen 25 april kl.11.00 håller Kapellföreningen årsmöte i Hovenäsets kapell. Om man vill bli medlem i föreningen och delta ska man betala medlemsavgiften 20:-/person till bg 896-3647. Ange namn och adress.
I kallelsen till årsmötet finns en intressant punkt om kapellets framtid.
Bengt Palmgren