Samtal om vård och omsorg

Bifogar en affisch om ”samtal” om sjukvård i Studieförbundet vuxenskolans och Liberalernas regi.
Innehållet i ”föredraget” är politiskt neutralt. Vi/jag vill ha input från invånarna.
Anne Johansson