Försenad fiber.3

Än en gång har vi väl alla för ett tag sedan fått ett mail från Telia där man meddelar att installationen av fiber på Hovenäset kommer att bli försenad. Enligt Eltel Networks projektledare för vårt område, Peter Schröder, beror det nu enbart på att Trafikverket ligger ca fyra månader efter med sin handläggning av ärenden för tillstånd att gräva i deras gator. De äger Hovenäsevägen, Resovägen, Lerdalsvägen och Hallindenvägen och Eltel kan inte starta grävningen där förrän de har fått tillstånd. Peter Schröder räknar nu med att inkoppling kommer att ske i april 2017.
Eltel är ju inga nybörjare. Man kan ju fundera på om de inte borde ha känt till de långa handläggningstiderna och lagt in sin ansökan betydligt tidigare.
I vilket fall kan den som vill ha mera information antingen maila på FTTH-UDD@eltelnetworks.se eller ringa 010-4510643.
Bengt Palmgren