Inlägg

Bilder – direkt på väggen!

För längesen kunde man få fina målade dekorationer i husen här i Hovenäset av duktiga målare/konstnärer som t.ex. takdekorer, marmorering på dörrar, mm. Jag har själv en gammal takdekor i verandan som ’någon’ gjort.
Själv har jag fått i uppdrag att göra väggdekorer hos Feldts fisk, på fd Båtverkstans kontor, på fd Briggens restaurant i Överby (dock numera övermålad, tyvärr) och på grannens murstock. Jag har även gjort väggdekorer i mitt eget hus och i min dotters hus på Smögen.
Det senaste jag har gjort i den här vägen är målningar i ett renoverat hus i Hovenäset (se bilder).
Jag åtar mig att utföra sådana bilder efter önskemål, större eller mindre. Ta bara kontakt med mej!
Bettan Börjesson, Hovenäsvägen 18; tel 070-940 21 88; bettanborjesson49@gmail.com

 

Lägesrapport Spruthuset

I höstas påbörjade vi renoveringen och rev ut allt. Vi har därefter bilat bort delar av golvet för att få en plan yta.
Sedan kom vintern och det har inte gått att arbeta på grund av kylan. Nu ser vi en ljusning, det kommer att bli varmare och då blir det arbete. Vi skall planera ett antal arbetsdagar då följande skall göras:

Bila upp för att lägga nya avloppsrör.
Mura igen fönster på baksidan
Mura igen dörren mot vägen
Byta tre fönster
Byta ytterdörr
Montera plåtreglar på väggarna
Ett företag kommer och sprutar polyuretan-isolering på väggar och golv
Senare ska ett nytt golv gjutas

Efter detta kommer det mer jobb som vi löpande kommer att hålla er uppdaterade om. Vi återkommer om datum för arbetsdagar lite senare.
Finns det någon/några som kan hjälpa oss med att få detta klart?
Skicka ett meddelande till Lars Almqvist, tel 0730-429540. Ange gärna vadni vill/kan göra.
Hoppas på god respons!
Lars Almqvist

Promenad

Hej alla Hovenäsbor!
Under hösten och vintern som gått har vi blivit en liten grupp här på Hovenäset som börjat promenera tillsammans, varje tisdag och torsdag. Vi träffas kl. 09.30 vid vägböjen, första infarten till Hovenäset efter bron från Kungshamn. Vi brukar ta en runda i skogen på ca 5 till 7 km beroende på väder och underlag. Det är en trevlig promenad att gå tillsammans med mycket prat, goa skratt och socialt umgänge.
Idag är vi ca 9 st totalt som promenerar till och från i antal beroende på omständigheter.
Vill du hänga på, är det bara att komma 09.30.
Du är varmt välkommen!
Gullvi Söderberg

Ett år med Hovenäset i bild

De som har följt Instagramkontot @hovintresse har nu under precis ett års tid fått en ny bild varje dag från det vackra Hovenäset. Just nu håller 266 personer på detta sätt kontakt med Hovenäset var de än befinner sig. Bilderna berättar om vardagen i samhället, om hur det skiftar i olika belysningar, väderlekar och årstider.
Har du inte deltagit tidigare väntar över 365 bilder på dig.
Följ @hovintresse och gå dessutom igenom ditt bildarkiv och bidra med en egen bild.
Här finns anvisningar om hur du gör om du vill skicka en bild via Instagram på din mobila enhet.
Du kan även skicka en bild via e-post. Tänk på att bilden inte ska vara av privat natur utan ge din version av samhället eller närområdet.
Bengt Palmgren

De här bilderna visades mest under året

IMG_7677

De här bilderna gillades mest under året

Mörkret faller på

Nu är det tid att sätta åtminstone en lampa i fönstret med timer. Det kostar så lite och förgyller samhället.
Trevlig höst och vinter
Johan Grebius

Gångbana

Vore det inte bra om man byggde ut den korta felande länken, ca 50 m?, mellan nedfarten till hamnen och gångbanan väster om, när man ändå skall asfaltera gångbanan genom samhället ?!
Lars Rohdin

Låt barnen behålla sin fotbollsplan!

(Genom ett tekniskt missöde försvann Lasse Törnkvists text i ett tidigare inlägg. Här återges den).

Jag märker att fotbollsplanen nu kommer att mista sin forna status som lekplats för de få barn som idag finns i samhället.
Istället tar vi vuxna över platsen och gör om den till parkering och sopstation!
I min värld bör vi uppmuntra unga människor i ”fertil” ålder att hitta till vår pärla på jorden för att bosätta sig här. Skall vi uppnå vårt mål att fortsätta den ”befolkningsexplosion” som inträffat på Hovenäset (som man kan läsa om på annat ställe), skall vi väl inte ta bort möjligheten för deras barn att finna vettiga fritidsaktiviteter?
Jag vet att ungarna idag hellre spelar på den lilla gräsplätt som ligger norr om planen, men OM det blir fler barn i framtiden kommer den lilla plätten inte räcka till.
Ingen skulle väl komma på tanken att göra en bilparkering på gräsmattan vid badplatsen? Men att göra det på barnens lekplats är tydligen helt ok.
Vi som bor uppe på berget vid fotbollsplanen har inget akut behov av en massa nya p-platser. De som tydligen har behovet av p-plats är de som inte vill/har möjlighet att anlägga parkeringar på sina tomter i andra delar av samhället, mestadels delårsboende.
Löser de sina p-platsproblem genom att fixa till en p-yta på sina egna tomter kommer en stor del av problemen att försvinna. Inte helt, det fattar jag. Men för mig är det ett lyxproblem. De få veckor som de delårsboende tillbringar hos oss (och jag är glad att de kommer hit och sköter om vårt arv) får de till viss del anpassa sig till problematiken som råder här. Vi har tyvärr inga p-hus i vårt samhälle. Tuff luck!
Att dessutom placera återvinningsstationen på samma plats kommer bli dödsstöten för planen.
Mitt alternativa förslag är att flytta återvinningen till den norra delen av grusplanen vid Reso. Där stör den ingen och där kan den stå för sig själv och inte mitt bland bostadshusen. De som möjligtvis kan störa sig på detta är besökarna sommartid som vill bada på Reso, men då får de väl göra det då. Vi som bor här året runt och förhoppningsvis de som kommer att flytta hit på årsbasis kommer bli lyckligare.
All makt till vår framtid – Barnen!
Ha en skön sommar alla ”Näsrare”!!
Lasse Törnkvist

Medlemsavgiften 30 april

Nu är det hög tid att betala medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening. Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt skall kunna ta till vara det unika i Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs Kommun.
De frågor föreningen arbetar med framgår av Pågående arbete. Som medlem stödjer du verksamheten dels ekonomiskt men också genom möjligheten att aktivt arbeta inom de områden du anser vara viktiga.

Medlemsavgiften, 200 kronor per år och familj, betalas senast den 30 april 2017 till föreningens bankgiro 5933-0480. VIKTIGT: Ange namn och e-postadress.

Obs vi inte kan ta emot betalningen via Swish eftersom det där inte finns tillräcklig plats för namn och e-postadress.

Föreningen har behov av att hålla ett uppdaterat medlemsregister. Vi skulle därför vara tacksamma om du vill maila namn, e-postadress och såväl gatuadress i Hovenäset som mantalsskrivningsadress till kassören IngBritt Hedlund.


Hovenäsets Intresseförening
Bengt Arne Ljung                                                    IngBritt Hedlund
Ordförande                                                               Kassör

Nutida Bildarkiv?

Om du inte har förmånen att vara bosatt på Hovenäset kanske du ändå vill ha en känslomässig länk till samhället du längtar till? Du vill kanske se det ur nya vinklar, få glimtar av det i olika väderlekar, vid olika tidpunkter på dygnet och vid olika årstider? Över 90 personer har upptäckt att man kan göra det genom föreningens Instagram-konto. Sök efter ”hovintresse” på Instagram i din mobila enhet och gå med, så kommer du att hitta en bildberättelse om Hovenäset just nu.

Vill du bidra med en egen bild?
I Instagram:
1. klicka på symbolen för papperssvalan uppe i högra hörnet
2. klicka på ”+ Nytt meddelande” längst ner
3. sök ”hovintresse”
4. klicka på bildsymbolen till vänster om meddelandefönstret längst ner
5. välj en bild från något av dina album i din mobila enhet
6. (skriv eventuellt en text) och skicka

På detta sätt kan du medverka till ett nutida bildarkiv över Hovenäset.
Tänk på att bilden inte ska vara av privat natur utan ge din version av samhället. Ett urval av de inskickade bilderna kommer att publiceras i föreningens Instagram-flöde.
Bengt Palmgren

 

Cykla till Kungshamn

Att få till stånd en cykelväg utefter Hallindenvägen mellan Hovenäset och Kungshamn via Trafikverket uppges ligga minst 10 år bort i tiden.
Hovenäsets Intresseförening har därför begärt att Trafikverket ska utreda möjligheterna att åstadkomma tidsbegränsade, preliminära lösningar. Ärendet ligger hos Trafikverket Väst med ärendenummer 354316 och handläggs av Tomas Bergbom.
Hovenäsets Intresseförening och Johannesviks camping vill parallellt med detta samverka för att åstadkomma cykelvägar i skogspartiet mellan Hovenäset och Kungshamn. Vi vill att Sotenäs kommun ska utreda möjligheterna att – som en tidsbegränsad, preliminär lösning – personer ska tillåtas att samtidigt cykla och promenera/löpa på de elljusspår som finns mellan Johannesviks camping och Kungshamn. Se karta i det bifogade brevet.
En undertecknad begäran har 2016-11-29, gemensamt av Hovenäsets Intresserförening och Johannesviks camping, lämnats in till Staffan Karlander vid Kultur och Fritid på Sotenäs kommun. Ärendet har fått Dnr UN 2016/119.
Bengt Palmgren