Cykla till Kungshamn

Att få till stånd en cykelväg utefter Hallindenvägen mellan Hovenäset och Kungshamn via Trafikverket uppges ligga minst 10 år bort i tiden.
Hovenäsets Intresseförening har därför begärt att Trafikverket ska utreda möjligheterna att åstadkomma tidsbegränsade, preliminära lösningar. Ärendet ligger hos Trafikverket Väst med ärendenummer 354316 och handläggs av Tomas Bergbom.
Hovenäsets Intresseförening och Johannesviks camping vill parallellt med detta samverka för att åstadkomma cykelvägar i skogspartiet mellan Hovenäset och Kungshamn. Vi vill att Sotenäs kommun ska utreda möjligheterna att – som en tidsbegränsad, preliminär lösning – personer ska tillåtas att samtidigt cykla och promenera/löpa på de elljusspår som finns mellan Johannesviks camping och Kungshamn. Se karta i det bifogade brevet.
En undertecknad begäran har 2016-11-29, gemensamt av Hovenäsets Intresserförening och Johannesviks camping, lämnats in till Staffan Karlander vid Kultur och Fritid på Sotenäs kommun. Ärendet har fått Dnr UN 2016/119.
Bengt Palmgren