Förberedelser för fiber

IMG_8090_kompSotenäs Kommun och entreprenören Eltel Networks har nu skrivit avtal om regler och åtgärder vid utbyggnaden. Projektet fortskrider därmed planenligt. Måndagen den 23 november gjorde representanter för Hovenäsets Intresseförening återigen en genomgång av förutsättningarna för fiber till Hovenäset tillsammans med Eltel Networks lokale representant i Uddevalla, Jerry Jonsson. Man gick runt i samhället, ett antal fiberskåp öppnades och besiktigades, felaktiga eller saknade markeringar på ritningar justerades och platser lämpliga för schaktning definierades. Under veckan går informationen vidare till Eltels huvudkontor i Göteborg. En förändring som kom fram var att man underhållsskäl inte kommer att dra några luftledningar. Skrivet av Bengt Palmgren