Lägesrapport bastuprojektet

Bastu_komp36 fastighetsägare har anmält sig som medlemmar och andelsägare i vår blivande bastuförening. Det innebär att det nu finns ekonomiska förutsättningar för att vi ska kunna gå vidare. Vårt nästa steg är att ta fram ansökningshandlingar för strandskyddsdispens och bygglov. Hovenäsets egen arkitekt Ronnie Lindsten kommer att hjälpa oss med detta, vilket vi är mycket tacksamma för.
Vårt grundkoncept är som tidigare att bygga en vedeldad bastu på Reso på ca 3 x 5 m där själva bastun utgör halva ytan. Ytterligare detaljer kring utförandet, tidplan m m, återkommer vi till under februari månad.
God Jul och Gott Nytt År
Lasse och Morgan
Skrivet av Lars Almqvist och Morgan Ceder