Hovenäset minskar

Statistiska Centralbyrån, SCB, har hittills publicerat uppgifter om invånarantalet i småorter vart femte år. Nya siffror för 2015 skulle ha kommit den 19 december, men nu har man ändrat så att Hovenäset inte längre finns som småort, utan ingår i Kungshamn.
För att kunna se hur många som bor på Hovenäset får man istället använda sig av SCB:s Nyckelområden, som kommuner kan prenumerera på. Från Sotenäs kommun har vi fått uppgifter om Hovenäset och området runt omkring. Se karta med ungefärliga gränser och en tabell över antal invånare per 31/12  sedan 1986.
2015 fanns det 166 permanent boende (mantalsskrivna) personer i Hovenäset city (område 1300 på kartan). Observera att det är oklart vart fastigheterna på Lerdalsvägen räknas.
I Stor-Hovenäset med förorterna Rinnane, Johannesvik och Stavsäng (område 1402 på kartan) bodde det vid samma tidpunkt 38 personer.
Invånarantalet har alltså konstant sjunkit sedan toppåret 1987. Nya siffror för 2016 kommer i mars 2017.
Föreningen arbetar med att få fram siffror på hur många personer som bor på Hovenäset om man räknar in dem som bara tillbringar en del av året i samhället.
Bengt Palmgren