Gamla uppgifter om ditt hus

H01003_kompVid en sökning efter bilder från det gamla Hovenäset på Göteborgs museum träffade Morgan Ceder och jag på ett antal uppmätningar och ritningar av äldre hus på Hovenäset. Dessa var gjorda av Olof Hasslöf sommaren 1940. I samband med uppmätningarna gjorde han även intervjuer med de boende enligt en frågelista som rörde bostadssociala uppgifter. De två bilderna till vänster visar överst ett exempel på hur en ritning kan se ut och under vilka frågor som ställdes. Morgan har därefter lagt ner ett omfattande arbete med att översätta de gamla tomtnumren till moderna fastighetsbeteckningar. Det betyder att du som är intresserad av att veta mera om hur man förr bodde i det hus du nu äger kan vända dig till Morgan så skickar han uppgifterna till dig. Förutsättningen är att du är betalande medlem i Hovenäsets Intresseförening.
Bengt Palmgren

H01005_komp