Stenriket och Hovenäset

Stallebrottet380x214Utomhuspjäsen Stenriket, som hade premiär i Stallebrottet på Malmön i lördags, har anknytning till Hovenäset. Pjäsen bygger på romanerna Stenriket och Sillbrand av författaren Arne Lundgren som var född på Hovenäset. Med en stenhuggare till far visste Arne Lundgren vad dagsverken i stenbrotten innebar. Föreställningen pågår till den 9 augusti. Läs artikel om pjäsen i Göteborgs-Posten. Titta även in på Stallebrottets hemsida för biljettbeställning och övrig information. Arne Ljungren berättar om sin uppväxt i Hovenäset i boken Bohuslän i svartvitt av Bertil Quirin: ”Biblioteket sköttes ideellt och var inrymt i källaren till Folkets hus. Någon gick dit efter arbetet och tände i kaminen, så att det var varmt när folk kom på besök under kvällen. (–) Och jag minns julfesterna, när arbetarna med familjer samlades i stora salen i Folkets Hus. Det var både musik, sketcher och fiskdamm som roade de små”. Citatet finns på sidan om Folkets hus.
På ett annat ställe i samma bok skriver Lundgren: ”Hovenäset var ett relativt litet fiskeläge men av tradition fanns där även skeppare och båtar. Som mest kunde man räkna till ett 20-tal fraktskutor, mindre jakter på 50 ton upp till tremastare på 300 ton. Fraktfarten var visserligen inte lika dominerande här som i Fiskebäckskil eller Skärhamn men det fanns åtminstone tidvis gott om arbete för skepparna och deras besättningar. Det fraktades allt möjligt: sten från ”stenriket” ner till kontinenten, virke och järn från norrlandshamnar, pitprops och havre till England, ved, tegel, kol och koks utmed kusten”. Citatet finns på sidan om det gamla samhället.
Skrivet av Bengt Palmgren