Hovenäset egen postort

Vid årsmötet 2014 togs beslut om att ett medborgarförslag skulle lämnas till Sotenäs Kommun om att Hovenäset skulle återfå sin status som egen postort. Detta är viktigt av flera orsaker. Dels för att vi faktiskt bor i Hovenäset och inte i Kungshamn och dels för att bara de orter som är egna postorter finns med i den kommunala informationen. Beslutet sker hos Posten men ansökan kräver också att ett beslut fattas av Kommunstyrelsen.
Arbetet inleddes under 2015. Efter diverse kontakter med Sotenäs Kommun och ett första utlåtande från Posten fick vi i maj 2016 besked om att ärendet går vidare. För att ändringen ska kunna genomföras 2017 måste beslut vara fattat av Posten före den 20 mars 2017. Under förutsättning att inget oförutsett inträffar kan vi alltså räkna med att det från och med 2018 står Hovenäset i adressfältet på våra brev.
Bengt Arne Ljung
Ordförande