Frågor och svar om Spruthuset

Varför stängs toaletterna? Vad ska man med ett bildarkiv till? Vilket ansvar har kommunen?
Toaletterna stängs för att Sotenäs kommun anser att det inte behövs tre offentliga toaletter sommartid på Hovenäset. Man hade planer att stänga dem innan Intresseföreningen fick erbjudandet att hyra Spruthuset. Att enskilda tjänstemän på kommunen i mailsvar till Hovenäsbor antyder att det är föreningen som stängt toaletterna är minst sagt anmärkningsvärt. Vi ska inte acceptera kommunens försök att skapa splittring inom föreningen. Det är kommunens ansvar att hålla med toaletter i den utsträckning som behövs. En intresseförening ska inte ta hand om det som är kommunens ansvar att sköta! Sätt istället press på kommunen att anta Intresseföreningens erbjudande.
Sanningen är nämligen att föreningen har erbjudit kommunen att ha kvar och driva en toalett även när föreningen hyr fastigheten. Det har kommunen tackat nej till. Se föreningens mailkonversation med kommunen om detta.
Ett bildarkiv är inte en samling pärmar med papperskopior. Det är en lokal där man kan arbeta med digitaliseringen av samhällets bildskatt på omkring 5.000 bilder. Där ska man även kunna förvara utrustning, låta medlemmar söka efter bilder och ha arbetsmöten om olika bildprojekt som t ex om den nu aktuella utställningen om Hovenäsbaden. Besök t ex Kungshamns bildarkiv för att se de funktioner som behövs. Se fråga och svar från föreningen om detta. Läs mera om Bildarkivet.
I avvaktan på en permanent lösning om samlingslokal på Hovenäset kan Spruthuset förhoppningsvis användas som möteslokal för mindre sällskap. För renoveringen kommer vi att söka pengar från olika stiftelser och fonder. Läs om avtalet med kommunen.

För styrelsen
Bengt Palmgren