Det är inte Hovenäsets Intresseförening som dikterar besluten i återvinningsärendet! Det är kommunen och återvinningsbolaget Rambo som äger ärendet. För övrigt är återvinningen en tillfällig lösning, tills kommunens nya återvinningsorganisation är införd.
Snälla sluta att kasta skit på HIF, när ni inte vet sakförhållandena. Som ideellt arbetande tappar man totalt lusten! Skäms!
Bruno Hedlund

2 Kommentarer
 1. Lasse Törnkvist says:

  Hej Bruno
  Om kommunrepresentanten talade sanning när han talade med Pauline förklarade han att förslaget om att ta fotbollsplanen i anspråk till återvinningen kom från HIF. Och förklarade även att alla parter (vad jag kan förstå: kommunen, Rambo och HIF) var överens om att anta den lösningen.
  Far den “uslingen” med osanning?
  Min initiala upprördhet förstärktes när jag läste om samtalet som fördes mellan representanten och Pauline, därför min kommentar.
  Är det så att kommunen och Rambo självsvådligt har tagit beslut om utplacering och plats utan er vetskap, ber jag i högsta grad om ursäkt för ev. felaktigheter i mitt inlägg.
  Till yttermera visso verkar det som om kommunrepresentanten uppfattat att HIF inte vill ha lösningen med lösa kärl vid tomtgränserna.
  Något du för fram som en lösning som kommer att genomföras. Kanske ni skulle kolla upp så kommunen inte sitter och tror att det är ett framtida alternativ som ni avfärdat.
  Jag är beredd att tala med dig som representant för HIF för att få alla fakta klarlagda. Ingen är bevänt av “alternativa fakta” och jag vill inte bli sedd som en som medvetet far med osanningar. Mitt telefonummer är 0523-30854. Ring mig gärna eller så kan vi träffas över en fika.
  Som jag skrev i mitt inlägg tycker jag att ni gör och har gjort, fantastiska insatser för Hovenäset på många områden. Och det vidhåller jag.
  Skulle det däremot visa sig att HIF verkligen fört fram fotbollsplanen som ett alternativ och godkänt utplaceringen kvarstår min kritiska hållning.
  Men som sagt, jag ser fram att få höra från källan vad som föregått fotbollsplanens plötsliga frånfälle. Är det så att allt är ett misstag är jag också beredd på att dra mitt strå till stacken för att återställa saker och ting till urspungsläget och hitta en bättre lösning.
  Ha det!
  /Lasse

 2. Lasse Törnkvist says:

  Bruno
  För att se vad som skrivits i ärendet från vår (HIFs) sida kollade jag lite på inläggen gjorda i ärendet på hemsidan.
  Jag vill bara balansera debatten så att inga “alternativa fakta” får grepp om frågan och att vi har fakta med oss om och när vi pratas vid.
  I inläggen framgår en del saker som får mig att höja på ögonbrynen med tanke på vad du förklarar.

  Ur inlägg på hemsidan den 17 februari, 2017 av Bengt-Arne)
  “Gemensamt har vi kommit fram till att en lämplig plats är på grusplanen Björnemyren där det för närvarande är ett upplag för de pågående fiberarbetena i samhället, men som i vanliga fall är parkeringsplats (!?). Återvinningskärlen skulle då placeras strax efter infarten till höger i parkeringen. Detta har jag beskrivit i ett brev till kommunen där jag ber dem påskynda ärendet.”
  (Ur inlägg på hemsidan den 7 mars 2017 av Bengt-Arne)
  “Trots upprepade brev från Hovenäsets Intresseförening återkommer inte Sotenäs kommun med svar på de frågor vi ställt eller till det förslag vi lämnat, i samråd med Rambo, till tillfällig placering av återvinningsstationen.”
  (Ur inlägg på hemsidan den 14 april, 2017 av Bengt P)
  “Det (återsättandet) har inte skett genom kommunens högt utvecklade känsla för god service till samhällsmedborgarna, utan tack vare ett intensivt arbete från Hovenäsets Intresseförenings sida.”

  Det är de facto hur HIF själva beskrivit delar av förloppet…
  I mina ögon synes det inte som om bara kommunen och Rambo ägt frågan.

  Ovanstående behöver inte betyda att det inte finns nyanser och krumelurer över tid och på gjorda möten. Och den informationen hoppas jag i så fall få från dig.
  Ingen är bevänt av att debatten “spårar ur” p.g.a. missförstånd eller okunskap.

  Min högst personliga åsikt är att det finns en plats som både borde fungera bättre och dessutom kunna behålla grusplanen som det den var avsedd till från början – fotbollsplan till ungarna – kan medföra att det som nu pågår blir till en pseudodebatt. Om återvinningen istället kan placeras vid Resos grusplan medför det att Rambos bilar slipper köra in bland husen i samhället samtidigt som det också finns bättre manöverutrymme för sopbilarna på den platsen. Plus att, som någon skrev på vår Facebooksida, det blir enklare för besökare till badplatsen att bli av med delar av sitt avfall. Vilket kanske medför en renare närmiljö och därmed trevligare upplevelse för våra badande gäster. En trevlig bieffekt.
  Ser fram mot att få prata med dig.
  /L

Kommentering är stängd.