Sätt press på kommunen

Tänk om all denna energi hade riktats mot den part som orsakat problemet i stället för mot den som försöker åtgärda det. Vi håller nu på att begå det klassiska misstaget när vi käbblar inbördes i stället för att gemensamt kräva att kommunen ska rätta till vad man har ställt till med!
Intresseföreningen har inte drivit någon egen linje att återvinningsstationerna ska flyttas till fotbollsplanen. Föreningen har istället hela tiden hävdat att stationen ska ligga kvar på grusplanen. Eftersom kommunen har målat in sig i ett hörn*) och inte har tillträde till sin egen tomt, grusplanen, skulle man bygga en ramp dit. När detta tog orimligt lång tid föreslog föreningen att man – som en mycket temporär lösning – skulle ställa containrarna på fotbollsplanen. Detta var den plats föreningen, tillsammans med Rambo, kom fram till var den lämpligaste placeringen. Fotbollsplanen är nämligen just nu en depå för Eltel under det pågående fiberarbetet. Vi förutsätter att rampen till grusplanen är färdigbyggd innan Eltel tar bort sin depå så att containrarna då kan flyttas.
Föreningen har aldrig ansett att placeringen på fotbollsplanen är bra eller skulle vara permanent. Det var bara en högst tillfällig lösning i avvaktan på grusplanen.
Pauline Hansson har rätt när hon i sin kommentar skriver att föreningen motsatte sig att återvinningen helt skulle tas bort. Hovenäset har inte bara ungdomar som vill spela fotboll, här finns även äldre personer som inte har bil. En kommun kan inte kräva att alla måste ha bil för att kunna sortera sina sopor.
Däremot har hon fått fel information om rampen till grusplanen. Det är den kommunale utredaren Bo Hallgrens eget förslag och föreningen har naturligtvis inte motsatt sig det föreslaget.
Det är också en skönmålning av kommunen att säga att fotbollsplanen var det man enades om. Fotbollsplanen är resultatet av föreningens press på kommunen att se till att återvinningen över huvud taget kom tillbaka till Hovenäset.

Ring och maila till kommunen och kräv att återvinningen flyttas tillbaka till grusplanen. Jörgen Wollbratt har av kommunen utsetts som kontaktman i frågor som rör Hovenäset; jorgen.wollbratt@sotenas.se, 0523-66 47 82.

*) Sotenäs kommun begick ett allvarligt misstag när man inte skaffade sig ett servitut som gav tillträde till den egna tomten (=grusplanen) när man sålde fastigheten där vandrarhemmet ligger. Inte heller i efterhand har man försökt göra det.

Bengt Palmgren