Inlägg

Asfaltering äntligen igång

Det verkar som Eltel håller sina löften om att asfalteringen skall vara klar v.36. I fredags var jag i kontakt med ledningen på Eltel/Skanova och idag klockan 8, började man arbetet i Svinevik.
Bruno Hedlund, ordf.

Ny styrelse och ny avgift

En av aktiviteterna på 2017 års Hovenäsdag var föreningens årsmöte. Föreningens ordförande Bengt-Arne Ljung avtackades, liksom de avgående styrelsemedlemmarna Ann Forssén och Anne Johansson samt ledamöterna i valberedningen Elisabeth Persson och Lars Svan.
Under den tid Bengt-Arne Ljung har varit föreningens ordförande har den utvecklats på ett väldigt positivt sätt – en majoritet av samhällets familjer är medlemmar och föreningen arbetar framgångsrikt på flera olika fronter.
Till ny ordförande valdes Bruno Hedlund, tidigare vice ordförande. Nya styrelsemedlemmar är Gullvi Söderberg, Lars Almqvist och Hasse Andreasson. Den nya valberedningen består av de tidigare ordförandena Stefan Ärlund  och Bengt-Arne Ljung. Ny revisor är Stefan Neck. På den här länken kan man se bilder och en kort beskrivning av styrelsemedlemmarnas bakgrund. Sidan är dock ännu inte uppdaterad med de nya personerna så återkom gärna senare.
Årsmötet fattade även beslut om att medlemsavgiften, som varit densamma sedan föreningen startade 2003, skulle höjas till 250:-/ familj och år, bl a med anledning av upprustning och kommande driftskostnader för Spruthuset.
Bengt Palmgren

Lägesrapport Spruthuset

Det blev nobben från Boverket som hade fått in 221 ansökningar om medel för samlingslokaler. Av dessa beviljades 97, men tyvärr var Intresseföreningens inte en av dem. Det fanns inga fel eller brister i föreningens ansökan men Boverket hade fokus på samlingslokaler i socialt utsatta områden och Hovenäset kvalde inte in där.
Så nu får vi ta till plan B som innebär att utnyttja de 113.000:- vi har fått beviljade i anläggningsstöd från Sotenäs kommun. Detta måste kombineras med eget ideellt arbete från frivilliga och förhoppningsvis sponsorstöd från vissa entreprenörer. Dessutom måste vi antagligen gräva i den egna kassan och ta ett tillfälligt lån i banken.
Lars Almqvist har tagit på sig uppgiften att leda och fördela detta arbete och han kommer att informera om det på Hovenäsdagen den 22 juli.
Om du vill uppdatera dig om de olika faserna i projektet kan du läsa om det här.
Bengt Palmgren

Klartecken för bastun

Sotenäs kommun har sjösatt sin nya hemsida. Gissa vad sin är det första som syns? Jo, just det – en översiktsbild över Hovenäset!
Efter ett tips från Janne Olen hittade vi det beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott fattade den 14 juni angående bastubygget. Läs på sidan 6 i protokollet. Utskottet godkänner att kommunen upplåter mark i enlighet med Intresseföreningens förslag under förutsättning att bl a bygglov beviljas.
Läs om de planer föreningen tidigare har utarbetat för att bygga en gemensamhetsbastu.
Bengt Palmgren

 

Kapellets framtid

Tisdagen 25 april kl.11.00 håller Kapellföreningen årsmöte i Hovenäsets kapell. Om man vill bli medlem i föreningen och delta ska man betala medlemsavgiften 20:-/person till bg 896-3647. Ange namn och adress.
I kallelsen till årsmötet finns en intressant punkt om kapellets framtid.
Bengt Palmgren

 

De rev i Spruthuset

(Klicka på bilden för att se namnen)

Dessa gentlemän, och några till, rev på några timmar ut all inredning och alla väggar i Spruthuset. Delar av rviningsmaterialet kan avnjutas brinnande i året påskefyr i kväll kl. 21.
Se bilder och filmer.
Bengt Palmgren

Återvinningen tillbaka

Den snabbt borttagna återvinningsstationen har idag ställts tillbaka på Hovenäset – nu på fotbollsplanen vid Klockaregatan.
Stationen försvann dagen efter ett telefonsamtal från Vandrarhemmet. Att få tillbaka den har tagit 108 dagar. Det har inte skett genom kommunens högt utvecklade känsla för god service till samhällsmedborgarna, utan tack vare ett intensivt arbete från Hovenäsets Intresseförenings sida. Man hade ett inledande möte med kommunen, möte med en representant för Rambo, ett antal mail och påminnelser utan att något hände. Till slut kallade Intresseföreningen kommunens representant Jörgen Wollbratt till ett möte i början av april. Då gick kommunen med på att ställa tillbaka återvinningsstationen omedelbart. När föreningen senare fick veta att det skulle göras en ny utredning om placeringen och att nya diskussioner med Rambo skulle inledas hade föreningens ordförande ett telefonsamtal med en tjänsteman på kommunen och då kom till slut återvinningsstationen tillbaka.
Läs tidigare inlägg på:
https://hovenaset.info/foreningen/71-dagar-utan-svar/
https://hovenaset.info/foreningen/atervinning/
https://hovenaset.info/nyheter-2/nyheter/page/4/
https://hovenaset.info/foreningen/darfor-forsvann-sopstationen/

Bengt Palmgren

 

Beslut om postort

Jag fick i fredags en kopia på den ansökan som sänts från Sotenäs kommun till Post Nord med begäran om att Hovenäset skall bli egen postort. Så, om inget katastrofalt händer är vi hemma och kommer då att vara egen postort från och med den första helgfria måndagen i mars 2018. Beslut hos Post Nord fattas omkring den 15 juni i år.
Bengt-Arne Ljung, ordförande

Tillfällig återvinning.2

Som ni vet har Bo Hallgren överlämnat ett förslag till Sotenäs kommun om återställandet av återvinningsstationen i Hovenäset genom en ramp ner till grusplanen.
Hovenäsets Intresseförening har haft ett möte med Mattias Nolblad, företrädare för Rambo, för att om möjligt, och med omedelbar verkan, hitta en tillfällig plats för placering av återvinningskärlen. Gemensamt har vi kommit fram till att en lämplig plats är på grusplanen Björnemyren där det för närvarande är ett upplag för de pågående fiberarbetena i samhället, men som i vanliga fall är parkeringsplats. Återvinningskärlen skulle då placeras strax efter infarten till höger i parkeringen. Detta har jag beskrivit i ett brev till kommunen där jag ber dem påskynda ärendet.
Bengt-Arne Ljung, ordförande

Tillfällig återvinning?

Intresseföreningens ordförande Bengt-Arne Ljung hade 2017-01-18, på grusplanen vid vandrarhemmet, ett avtalat möte med Bo Hallgren som är utredare på kommunledningskontoret. Anledningen till att herrarna träffades var att diskutera hur problemet med den försvunna återvinningsstationen skulle lösas.
Någon vecka senare skrev Bo Hallgren ett brev till kommunstyrelsen där han rekommenderar att man ska fatta beslut om att bygga en egen tillfart till kommunens tomt (= grusplanen). Detta skulle ske genom en vägramp, från Rösevägen ner mot grusplanen, i planens sydöstra hörna, där den lilla trätrappan står idag. Därefter skulle återvinningsstationen ställas tillbaka på samma plats som tidigare. Detta skulle vara en tillfällig lösning eftersom hela återvinningssystemet ska omorganiseras 2018.
Medan kommunen eventuellt genomför denna tillfälliga åtgärd, arbetar Intresseföreningen med att hitta en ännu mera tillfällig placering så att återvinningsstationen under mellantiden (= nu direkt) kan ställas upp på annan plats i samhället.
Som Jan Simonssons bild, ovan, visar börjar det bli bråttom att få tillbaka möjligheten att på Hovenäset kasta sorterat avfall.
Bengt Palmgren