Inlägg

Medborgarförslaget inlämnat

Medborgarförslaget, som bland annat presenterades på Hovenäsdagen, samlade 160 underskrifter och är nu inlämnat till Kommunfullmäktige tillsammans med en redogörelse för hur undermåligt denna fråga är skött av kommunala politiker och tjänstemän. Materialet har även skickats till Bohuslänningens Granska-redaktion, som vi hoppas tar upp ämnet.
Läs beskrivningen av ärendet.
Vill du veta hur ett medborgarförslag hanteras, läs mer här.
Bruno Hedlund, vice ordf.

Försenad fiber

Eltel Networks meddelar idag att man är försenad med fiberinstallationerna i bland annat Kungshamn och Hunnebo. På grund av det räknar de nu med att grävning och installation på Hovenäset inte kommer att starta förrän den 1 oktober. De ber oss att ha överseende med det och vill dessutom att vi inte parkerar bilar på gator, garageinfarter och liknande när grävningen kommer igång.
Planen är fortfarande att vi ska ha fiber indraget och tjänsterna i drift innan julhelgen.
Bengt Palmgren

Svar om bastun

Hovenäsets Intresseförening har som bekant ansökt om att få uppföra en bastu i anslutning till Hovenäsets badplats. I juli 2016 avslog en enskild tjänsteman vid Sotenäs kommun ansökan och lade ner ärendet. Föreningen har skickat ett svar till kommunen där man pekar på flera fel som har begåtts vid handläggningen.
Mark- och exploateringsingenjören har avfört föreningens begäran utan att ange något skäl för sin avstyrkan. Föreningen finner att tjänstemannens åsikt att ansökan inte kan godtas då bastun kommer att ligga inom strandskyddat område är inte relevant eftersom frågan om dispens från strandskyddsbestämmelserna är ett myndighetsbeslut som ska hanteras av byggnadsnämnden.
Föreningen anser att det finns goda skäl att få en sådan dispens enligt 7 kap § 18c i miljöbalken då ärendet är av allmänt intresse. Dessutom är det uppenbart att byggnaden inte kommer att strida mot strandskyddsbestämmelsernas syfte enligt 7 kap. § 13 i nämnda lag, vare sig vad gäller förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet eller livsvillkoren för djur- och växtlivet i området.
Föreningen begär att beslutet ska omprövas.
För styrelsen, Bengt Palmgren
Läs Föreningens ansökan, avslaget och föreningens svar.
Läs allmänt om bastuprojektet.

Kalender för 2017

Nu kan man beställa Bildarkivets kalender för 2017 med motiv från gamla Hovenäset. Beställningen görs på medlemssidan.
Priset är 70:- kr/st för Intresseföreningens medlemmar om man hämtar kalendern i Hovenäset och betalar kontant eller via Swish, nummer 123 264 790 7. Vill man ha kalendern skickad till annan adress är priset 100:- (betalas enligt anvisning i försändelsen) för leverans per post.
OBS. Ni som redan har beställt kalender på utställningen om Hovenäsbaden behöver inte göra någon ny beställning.
Bengt Palmgren

 

Förslag om avfallshantering

Mellan 11 juli och 2 september pågår i Sotenäs kommunhus en utställning om ett nytt förslag till avfallshantering. I korthet innebär förslaget bland annat att man inför tre abonnemangsavtal:
1. Blandat mat- och restavfall
2. Sorterat mat- och restavfall
3. Hemsortering i fyrfackskärl (matavfall; förpackningar; tidningar; restavfall; småbatterier & lampor)
Samtliga avtal omfattar hämtning varannan vecka året runt. För fritidsboende hämtas avfallet enbart varannan vecka under april till september men extra hämtning under vintern kan fås mot avgift. Nya regler för uppställning av avfallskärlen föreslås liksom nya avgifter.
Har man inte möjlighet att ta sig till utställningen finns information här. Dessutom finns personal från Rambo på plats i kommunhuset varje fredag mellan 13 och 15.
Alla har möjlighet att, senast 2 september, lämna synpunkter på förslaget.
Bengt Palmgren

Fiber enligt planerna

En underleverantör till Telia / Skanova har under sommaren besökt ett antal fastigheter i samhället. Projekteringen pågår under v. 30 och 31. Tomtschaktning påbörjas v. 31 eller 32 och grävning i gatorna inleds i slutet av augusti. I de flesta fall görs dragningen av fiber genom de redan befintliga rören för kopparledningarna för det fasta telefonnätet. I de fall man måste gräva i gatan svarar Telia / Skanova för grävning och återställning.
I fastighetsägarnas pris ingår inblåsning av fiberkabel i det gamla (orangea) röret för telefonledningar, alternativt grävning även från tomtgränsen fram till huset samt installation inne i huset upp till 5 m från den plats där fiberkabeln kommer in i huset samt inkopplingsanordning.
Det som inte ingår är återställning av eventuell grävning från tomtgränsen fram till huset. Den måste man själv svara för.
För Arbetsgruppen Fiber till Hovenäset
Bengt Palmgren

Hovenäsets musselsoppa

Eftersom många varje sommar funderar på hur man egentligen gör en musselsoppa, ger vi här Hans Andreassons recept i repris.

30-40 egenhändigt plockade blåmusslor
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
½ l torrt vitt vin
½ l vispgrädde
1 knippe persilja
1 skvätt olivolja

1. Kolla musslorna så att de är tillslutna och ta bort ”skägget”.
2. Tag fram en stor kastrull med ett tättslutande lock och ställ på spisen på högsta värme. Hacka löken och vitlöken fint. Häll i oljan och fräs löken lätt utan att den tar färg. Lägg sedan i musslorna och rör något varv med en slev.
3. Tillsätt vitvinet, lägg på locket och låt koka kraftigt 3-4 minuter. Skaka kastrullen ett par gånger under tiden utan att lyfta på locket.
4. Plocka musslorna ur kastrullen med en hålslev och lägg dem i en bunke. Sätt på kastrullen igen och tillsätt grädden. Låt det koka i 6-7 minuter. Smaka av med salt.
5. Hacka persiljan grovt. Lägg tillbaka musslorna i kastrullen och strö över persiljan.
Klart att äta och njuta. Visst låter det gott. Det är det också. Särskilt med egenplockade musslor. Och enkelt. Men det gäller ju att musslorna inte ätit giftiga alger som kan ge magsjuka.
För att du skall vara på den säkra sidan så ring Blåmusslan på telefon 010-22 44 320. Länsstyrelsen kontrollerar regelbundet musslorna utefter Bohuskusten. Blåmusslan ger information om lämpligheten att äta blåmusslor som du plockat själv. Informationen som ges ska ses som en rekommendation som gäller lämpligheten att äta okontrollerade musslor.

Utställning om Hovenäsbaden

Den 15 juli är det vernissage för utställningen om restaurang Hovenäsbaden som en arbetsgrupp inom Hovenäsets Bildarkiv har arbetat med i nästan ett års tid. Just den dagen är det dessutom precis 64 år sedan byggnaden brann ner till grunden! Hovenäsborna blir de första som får se utställningen under Hovenäsdagen.
Under tiden 16 – 19 juli är den därefter öppen för allmänheten kl. 16.00 – 20.00 i Hoglins magasin. Senare visas den på Folkets hus i Kungshamn 12 till 16 september och på Oktobermässan i Kungshamn den 29 oktober.
För arbetsgruppen
Bengt Palmgren

IMG_0395_komp.2

 

Hovenäset egen postort

Vid årsmötet 2014 togs beslut om att ett medborgarförslag skulle lämnas till Sotenäs Kommun om att Hovenäset skulle återfå sin status som egen postort. Detta är viktigt av flera orsaker. Dels för att vi faktiskt bor i Hovenäset och inte i Kungshamn och dels för att bara de orter som är egna postorter finns med i den kommunala informationen. Beslutet sker hos Posten men ansökan kräver också att ett beslut fattas av Kommunstyrelsen.
Arbetet inleddes under 2015. Efter diverse kontakter med Sotenäs Kommun och ett första utlåtande från Posten fick vi i maj 2016 besked om att ärendet går vidare. För att ändringen ska kunna genomföras 2017 måste beslut vara fattat av Posten före den 20 mars 2017. Under förutsättning att inget oförutsett inträffar kan vi alltså räkna med att det från och med 2018 står Hovenäset i adressfältet på våra brev.
Bengt Arne Ljung
Ordförande

Kommunen stoppar bastuprojektet

Trots att en av kommunens politiker, Roland Mattsson, har varit uttalat positiv till planerna på en gemensamhetsbastu på Hovenäset har nu kommunen avslagit Intresseföreningens ansökan om bygglov. Tidigare har man uppmanat föreningen att inkomma med en bygglovsansökan som även skulle ligga till grund för ansökan om dispens från förbudet att bygga inom strandskyddat område. Nu avslås ansökan med motiveringen att byggnaden skulle ligga inom strandskyddat område.
Initiativ togs till en gemensamhetsbastu i föreningens regi och en arbetsgrupp bestående av Morgan Ceder och Lars Almqvist bildades. En byggnad på ca 15 m2 planerades att byggas i lilla skogen vid badplatsen.  Läs mera.
Hittills har över 30 familjer sagt sig vilja köpa andelar i bastun och 14 personer kan tänka sig att hjälpa till att bygga.
För föreningen
Morgan Ceder