Inlägg

Frågor och svar om Spruthuset

Varför stängs toaletterna? Vad ska man med ett bildarkiv till? Vilket ansvar har kommunen?
Toaletterna stängs för att Sotenäs kommun anser att det inte behövs tre offentliga toaletter sommartid på Hovenäset. Man hade planer att stänga dem innan Intresseföreningen fick erbjudandet att hyra Spruthuset. Att enskilda tjänstemän på kommunen i mailsvar till Hovenäsbor antyder att det är föreningen som stängt toaletterna är minst sagt anmärkningsvärt. Vi ska inte acceptera kommunens försök att skapa splittring inom föreningen. Det är kommunens ansvar att hålla med toaletter i den utsträckning som behövs. En intresseförening ska inte ta hand om det som är kommunens ansvar att sköta! Sätt istället press på kommunen att anta Intresseföreningens erbjudande.
Sanningen är nämligen att föreningen har erbjudit kommunen att ha kvar och driva en toalett även när föreningen hyr fastigheten. Det har kommunen tackat nej till. Se föreningens mailkonversation med kommunen om detta.
Ett bildarkiv är inte en samling pärmar med papperskopior. Det är en lokal där man kan arbeta med digitaliseringen av samhällets bildskatt på omkring 5.000 bilder. Där ska man även kunna förvara utrustning, låta medlemmar söka efter bilder och ha arbetsmöten om olika bildprojekt som t ex om den nu aktuella utställningen om Hovenäsbaden. Besök t ex Kungshamns bildarkiv för att se de funktioner som behövs. Se fråga och svar från föreningen om detta. Läs mera om Bildarkivet.
I avvaktan på en permanent lösning om samlingslokal på Hovenäset kan Spruthuset förhoppningsvis användas som möteslokal för mindre sällskap. För renoveringen kommer vi att söka pengar från olika stiftelser och fonder. Läs om avtalet med kommunen.

För styrelsen
Bengt Palmgren

Vernissage för nya bildsidan

På initiativ av Hans Andreasson har bilder och filmer från olika händelser under de senaste åren samlats på en ny bildsida. Man kommer till den genom att som vanligt klicka på Galleri längst ner till vänster på startsidan eller samma rubrik i menyerna som man når överst på varje sida Hovenäset > Galleri. För att komma tillbaka till Bildsidans startsida klickar man på den röda logga uppe till vänster.
Av tekniska skäl ligger Bildsidan på en egen hemsida och man kommer tillbaka till den vanliga genom att klicka på ”TILLBAKA” längst uppe till höger eller längst ner på varje sida.
Huvuddelen av de bilder och filmer som nu finns på Bildsidan har skickats in av Hans Andreasson. Det skulle vara en stor fördel för alla medlemmar om du som har liknande bilder skickar in dem så att alla får ta del av dem. Om det gäller ett fåtal bilder gör du det genom att fylla i bildformuläret. Gäller det många kan du prova att maila dem till Mail till webbredaktionen.
Mycket nöje!
Bengt Palmgren

Brickor före sommaren

Ni som ännu inte köpt brickor med motiv från gamla Hovenäset får här en ny möjlighet – och ni som redan köpt kan med fördel köpa fler, fast kanske med något annat motiv. Brickorna som finns med fyra olika motiv kan beskådas i fönstret på Hoglins magasin och på medlemssidan.
Priset är som tidigare 180 SEK för medlemmar och 200 SEK för icke medlemmar. Beställning görs bäst direkt här på hemsidan, men man kan också vända sig till Bettan Börjesson, 070-940 21 88 eller Morgan Ceder, 070-946 66 68.
Vill ni vara säker på att inte bli utan bör ni förbeställa snarast och absolut senast den 31 maj. Räkna då med leverans i mitten av juli.
Vänliga hälsningar
Morgan Ceder
Bildarkivet

Förmodligen fiber

Satsningen på fiber till Hovenäset är avslutad. Men kanske ändå inte. Det visar sig nämligen att eftersläntrare och obeslutsamma har en sista möjlighet fram till den 16 april att skicka in en anmälan – förutsatt att man gör det på Internet.
Informationskampanjen har gått mycket bra. 153 fastighetsägare har tecknat sig för installation av fiber till sin villa, vilket motsvarar 66 % av de 232 fastigheter som var möjliga för fiberanslutning. Medelvärdet för hela området – Kungshamn, Väjern, Hovenäset, Smögen – var drygt 52%.
Allt tyder alltså på att det verkligen blir fiber till Hovenäset. Definitivt besked kommer i ett brev till fastighetsägarna från Telia Öppen Fiber om ungefär 14 dagar.
När beslutet att installera ett fibernät för privatägda villor är taget blir nästa fas att ansluta fastigheter med juridisk person som ägare, vilket kommer att ske i en annan kampanj. Åtta villor med hyreslägenheter har fått klartecken.
Det som därefter händer är att den entreprenör som har fått uppdrag av Telia/Skanova att bygga nätet kontaktar fastighetsägarna för besiktning inför installationen.
Ett rykte säger att hela arbetet ska kunna vara klart under 2016.
Bengt Palmgren

Spruthuset som bildarkiv

Hovenäsets Intresseförening förvaltar ett fantastiskt material om Hovenäset bestående av foton, uppgifter om fastigheterna m m. Någon möjlighet att visa detta rent allmänt eller ge boende i Hovenäset möjlighet att själv ta del av detta material har inte funnit då det saknats en permanent lokal. Upplysningsvis kan nämnas att i Kungshamn, Smögen och Hunnebostrand finns bildarkiv i lokaler som tillhandahålles av Sotenäs Kommun.
Från Intresseföreningens sida har frågan om att använda Spruthuset på ett för Hovenäset bra sätt har diskuterats med Sotenäs Kommun sedan hösten 2012. Ett antal förslag har funnits men något synbart resultat av dessa samtal har först nu lett fram till att Hovenäsets Intresseförening erbjuds hyra Spruthuset med huvudsyfte att inreda och skapa Hovenäsets bildarkiv samt även ha möjlighet till andra aktiviteter som är förenliga med föreningens verksamhet.
Det återstår några frågor att diskutera med Sotenäs Kommun men förhoppningsvis är vi hamn under kommande vecka.
Bengt Arne Ljung

En vecka för fiber

Nu återstår det 7 dagar innan Telias erbjudande om fibernät till Hovenäset går ut. Hittills har 118  fastighetsägare tecknat avtal, vilket motsvarar ungefär 51% av fastighetsbeståndet.
I det aktuella området, som omfattar Kungshamn, Väjern, Smögen och Hovenäset, är det i medeltal knappt 40 % som har beställt fiber. Valberget och Hovenäset ligger högt medan det går trögare för den gamla delen av Smögen.
Den pågående kampanjen gäller villor och det är först när den är slut den 12 april som det blir aktuellt med fiber till företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. När man har fattat beslut om utbyggnad för villor kommer man att titta på anslutningar för andra kategorier. Företag och andra bör redan nu gå in på Telia Öppen Fiber och anmäla sitt intresse eftersom det inte är säkert att Telia går ut med något särskilt erbjudande.
Det har florerat ett rykte att det är för att ansluta fastigheter som ligger utanför Hovenäset som priset har höjts från 20.000:- till 21.900:-. Det är ett fel. Priset är detsamma inom hela området och baseras bl a på markförhållanden, avstånd och andra tekniska förhållanden för respektive område.
Om fastigheterna i Rinnane kommer att få ett erbjudande eller ej bestäms senare när avtal med entreprenören som ska gräva och montera in anslutningarna har träffats och när man vet den slutgiltiga anslutningsgraden för Hovenäset. Problemet är kostnaden det innebär att få en kabel under väg 171. Erbjudande till dessa fastigheter kommer alltså troligen senare, men vilket pris som kommer att gälla är inte känt.
Bengt Palmgren

Fiberinformation för fundersamma

På påskafton, den 26 mars och på påskdagen, den 27 mars informerar Telia Öppen Fiber 12.00 till 18.00 på parkeringen vid ICA på Smögen. Är man tveksam och vill diskutera ska man ta vara på de här tillfällena att träffa personer som verkligen kan svara på alla frågor och göra anmälningar på plats.
Om inte kan man alltid både informera sig och teckna avtal på Telia Öppen Fiber.
Läs även information om erbjudandet och hur du kan beställa fiber.
Sista dag att beställa är 12 april – ett datum vi inte ska ta lätt på. Blir vi inte tillräckligt många som vill ha fiber kan det vara kört för flera år framåt.
Skrivet av Bengt Palmgren

Information på torget

På skärtorsdagen, den 24 mars, kl. 15.00 till 19.00 kunde man träffa Telia Öppen Fiber på Hovenäsets torg och ställa frågor. Många tog sig dit och gjorde som knappt 90 andra fastighetsägare har gjort  – tecknade ett avtal om fiber till sitt hus. På bilden diskuterar Jan-Olof Gustafsson med Michael Edlund från Telia.
På påskafton, den 26 mars och på påskdagen, den 27 mars informerar Telia 12.00 till 18.00 på parkeringen vid ICA på Smögen.
Dock kan du alltid informera dig och teckna avtal på Telia Öppen Fiber.
Läs information om erbjudandet och hur du kan beställa fiber. Sista dag att beställa är 12 april.
Skrivet av Bengt Palmgren

Nya hemsidan är öppen

Driftstoppet blev tyvärr längre än planerat på grund av oförutsedda problem, men nu är föreningens nya hemsida på banan igen. Det är ett komplicerat bygge med ett stort innehåll så mycket kan vara fel här och där. Vi är tacksamma om du rapporterar om t ex länkar saknas eller pekar fel till webredaktionen
Av tekniska skäl som vi inte kunnat runda gäller tyvärr inte din tidigare registrering på den nya sidan. Vill du skriva ett inlägg eller skicka in en bild måste du registrera dig på nytt. Även prenumerationer för att få alla nya inlägg direkt i din mail måste göras om.
Skrivet av Bengt Palmgren

Helgläsning

Scan-140828-0003.B_kompSå här i helgtider kan det vara mysigt att läsa om Hovenäset och bättra på sina kunskaper om hur det var att leva här i gamla tider. Redaktionen har grävt fram några pärlor ur arkivet.
Läs om hur Hovenäset elektrifierades, fick gator, avloppssystem, mm på Hovenäset förr… > Det gamla samhället eller gå direkt till dokumentet Hovenäset – några glimtar från tidigt 1900-tal från Göteborgs museum (som öppnas i ett separat fönster). Eller varför inte läsa om en motsvarande del av samhällets utveckling, men som pågår just nu – nämligen det pågående arbetet med att förse oss med fibernät.
Läs om hur det kom sig att vi har ett kapell som tillhör hovenäsborna och inte Svenska kyrkan. Hovenäsets kapell har en intressant historia som man hittar på Hovenäset förr… > Bilder på Affärer, caféer, mm > Kapellets historia.
När man navigerar i de Interaktiva kartorna kan man inte låta bli att häpna över hur mycket som fanns här. Det var bara i undantagsfall man behövde fara utanför samhället och då tog man båten till Lysekil. Att gå till Hovenäset förr… > Personer kan också vara intressant.
Skrivet av Bengt Palmgren som önskar god helgläsning