Inlägg

Hovenäset egen postort

Vid årsmötet 2014 togs beslut om att ett medborgarförslag skulle lämnas till Sotenäs Kommun om att Hovenäset skulle återfå sin status som egen postort. Detta är viktigt av flera orsaker. Dels för att vi faktiskt bor i Hovenäset och inte i Kungshamn och dels för att bara de orter som är egna postorter finns med i den kommunala informationen. Beslutet sker hos Posten men ansökan kräver också att ett beslut fattas av Kommunstyrelsen.
Arbetet inleddes under 2015. Efter diverse kontakter med Sotenäs Kommun och ett första utlåtande från Posten fick vi i maj 2016 besked om att ärendet går vidare. För att ändringen ska kunna genomföras 2017 måste beslut vara fattat av Posten före den 20 mars 2017. Under förutsättning att inget oförutsett inträffar kan vi alltså räkna med att det från och med 2018 står Hovenäset i adressfältet på våra brev.
Bengt Arne Ljung
Ordförande

Kommunen stoppar bastuprojektet

Trots att en av kommunens politiker, Roland Mattsson, har varit uttalat positiv till planerna på en gemensamhetsbastu på Hovenäset har nu kommunen avslagit Intresseföreningens ansökan om bygglov. Tidigare har man uppmanat föreningen att inkomma med en bygglovsansökan som även skulle ligga till grund för ansökan om dispens från förbudet att bygga inom strandskyddat område. Nu avslås ansökan med motiveringen att byggnaden skulle ligga inom strandskyddat område.
Initiativ togs till en gemensamhetsbastu i föreningens regi och en arbetsgrupp bestående av Morgan Ceder och Lars Almqvist bildades. En byggnad på ca 15 m2 planerades att byggas i lilla skogen vid badplatsen.  Läs mera.
Hittills har över 30 familjer sagt sig vilja köpa andelar i bastun och 14 personer kan tänka sig att hjälpa till att bygga.
För föreningen
Morgan Ceder

Frågor och svar om Spruthuset

Varför stängs toaletterna? Vad ska man med ett bildarkiv till? Vilket ansvar har kommunen?
Toaletterna stängs för att Sotenäs kommun anser att det inte behövs tre offentliga toaletter sommartid på Hovenäset. Man hade planer att stänga dem innan Intresseföreningen fick erbjudandet att hyra Spruthuset. Att enskilda tjänstemän på kommunen i mailsvar till Hovenäsbor antyder att det är föreningen som stängt toaletterna är minst sagt anmärkningsvärt. Vi ska inte acceptera kommunens försök att skapa splittring inom föreningen. Det är kommunens ansvar att hålla med toaletter i den utsträckning som behövs. En intresseförening ska inte ta hand om det som är kommunens ansvar att sköta! Sätt istället press på kommunen att anta Intresseföreningens erbjudande.
Sanningen är nämligen att föreningen har erbjudit kommunen att ha kvar och driva en toalett även när föreningen hyr fastigheten. Det har kommunen tackat nej till. Se föreningens mailkonversation med kommunen om detta.
Ett bildarkiv är inte en samling pärmar med papperskopior. Det är en lokal där man kan arbeta med digitaliseringen av samhällets bildskatt på omkring 5.000 bilder. Där ska man även kunna förvara utrustning, låta medlemmar söka efter bilder och ha arbetsmöten om olika bildprojekt som t ex om den nu aktuella utställningen om Hovenäsbaden. Besök t ex Kungshamns bildarkiv för att se de funktioner som behövs. Se fråga och svar från föreningen om detta. Läs mera om Bildarkivet.
I avvaktan på en permanent lösning om samlingslokal på Hovenäset kan Spruthuset förhoppningsvis användas som möteslokal för mindre sällskap. För renoveringen kommer vi att söka pengar från olika stiftelser och fonder. Läs om avtalet med kommunen.

För styrelsen
Bengt Palmgren

Nya hemsidan är öppen

Driftstoppet blev tyvärr längre än planerat på grund av oförutsedda problem, men nu är föreningens nya hemsida på banan igen. Det är ett komplicerat bygge med ett stort innehåll så mycket kan vara fel här och där. Vi är tacksamma om du rapporterar om t ex länkar saknas eller pekar fel till webredaktionen
Av tekniska skäl som vi inte kunnat runda gäller tyvärr inte din tidigare registrering på den nya sidan. Vill du skriva ett inlägg eller skicka in en bild måste du registrera dig på nytt. Även prenumerationer för att få alla nya inlägg direkt i din mail måste göras om.
Skrivet av Bengt Palmgren

Vi finns inte

Jag har har nu kommit på varför det går så trögt med vår tilltänkta föreningslokal Spruthuset, med den konstiga handläggningen av gästbryggan, m.m. Politiker och tjänstemän i Sotenäs kommun vet inte om att vi finns. Varken samhället Hovenäset eller dess intresseförening. Var idag inne på Sotenäs kommuns hemsida. Längst upp finns särskilda flikar för kommunens olika samhällen – Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern och Malmön. Under Smögen finner man Hasselösund, under
Kungshamn finner man Fisketången och under Läs mer

Skonaren ”Familjens Hopp”

En slægtning af mig sejlede i 1917-18 med en dansk skonert ”Jenny” af København. Skibet blev omkring 1921 solgt til kapt. Evald Mamertus Gustafson og hans bror, Fritz Oscar Gustafson, og fik nu navnet ” Familjens Hopp”. I 1943 pulveriserades hon vid et allieret flysganfall ved Heroya i Norge, der hon lastade salpeter. Min fråga er om der finns et foto eller annet dokumentation om skibets öde i Sverige. Fins der ännu återkomere af kapt. Gustafson eller hans bror? Jeg har en del historik om skibet fra byggnaden til 1921. Mange hilsener Mogens Larsen Århus, DK

Stenriket och Hovenäset

Stallebrottet380x214Utomhuspjäsen Stenriket, som hade premiär i Stallebrottet på Malmön i lördags, har anknytning till Hovenäset. Pjäsen bygger på romanerna Stenriket och Sillbrand av författaren Arne Lundgren som var född på Hovenäset. Med en stenhuggare till far visste Arne Lundgren vad dagsverken i stenbrotten innebar. Föreställningen pågår till den 9 augusti. Läs artikel om pjäsen i Göteborgs-Posten. Titta även in på Stallebrottets hemsida för biljettbeställning och övrig information. Arne Ljungren berättar om sin uppväxt i Hovenäset Läs mer

Fantastisk dag och kväll!

Ställer in mig i hyllningskören gällande vår Intresseförening och deras fantastiska arbete med Hovenäsdagen. Jättefint arrangemang och en utmärkt presentation av allt arbete och intresse ni lägger ned för samhället. Självklart gäller även hyllningarna grabbarna från Marinan och West Boat och deras ytterst generösa bidrag till att göra dagen oförglömlig. All välgång önskas er satsning på Marinan och alla affärsrelationer kring detta. Skrivet av Lasse Törnkvist, Klockaregatan 1B.

Fest i byn

IMG_6821_kompMarinans ägare, Jan Holmstig, Magnus Hoglin och Tomas Simonsson bjöd på ett överdådigt kalas under Hovenäsdagens avslutning. Bandet Svinbra (som levde upp till sitt namn) underhöll och det som de tre ägarna till Hovenäsets Marina i förväg hade aviserat som ”nån korv med tilltugg” visade sig vara kräftor, räkor, rökt lax, bröd, vin och öl till alla. Det blev en härlig fest. ”En back öl” fick en helt ny innebörd. Stort tack! För styrelsen, Bengt Palmgren

Se flera bilder och filmer

Ingo besökte Hovenäset

Ingo-2_kompDet fanns säkert några på Hovenäset som som frågade sig vad det var för ett fint segelskepp som ankrat utanför Grötö i förrgår och som seglade vidare igår förmiddag. Skeppet, eller segelskutan, var den tremastade skonaren Ingo – en gammal K-märkt skönhet byggd på Sjötorps varv vid Vänern 1922. Ni som såg henne komma seglande kunde se henne för fulla segel, totalt tio stycken på 440 m2, och de som seglar henne denna veckan är drygt 30 ungdomar mellan 13 och 25 år som är medlemmar i Föreningen Läs mer