Inlägg

Tredje största i Sverige

Per Kjellström tog idag upp en hälleflundra på 50 kg som var 1,61 m lång och landade den på Hovenäset. Se film Det är den tredje största hälleflundra som har fångats i Sverige. Per åkte i idag ut med Stefan Blomgren och hans båt, ENDA, Hovenäset, för att fiska. Man befann sig vid Bratten, ca 5 landmil ut när det vid 14-tiden nappade på 350 m djup. Per och Stefan blev förvånade över hur fisken betedde sig när den omväxlande gick på olika djup. Det krävdes stor skicklighet för att trötta ut fisken samtidigt som man måste se till att linan inte skulle gå av. Under den 1 ½ timma Per kämpade med bjässen såg man även grindval.
Bengt Palmgren

Ett steg närmare …

Som vi tidigare informerat om har Hovenäsets Intresseförening ansökt om finansiering för upprustning av Spruthuset hos Boverket. Några av förutsättningarna för att få anslag är att kommunen går in med 30% av renoveringskostnaden och att lokalen anpassas för funktionshindrade.
Sotenäs kommun har lämnat besked om att man avsätter 113.000 kronor i anläggningsstöd för renoveringen av Spruthuset. Därmed är alla formella krav som Boverket ställer på ansökan uppfyllda och vi kan hoppas på ett positivt besked i slutet av maj.
Förutom investeringsstödet från Boverket och anläggningsstödet från Sotenäs kommun måste föreningen dessutom gå in med eget arbete och egna bankmedel. Vi återkommer med vidare detaljer om det när vi har ett besked från Boverket.
Bengt Palmgren

Återvinningen tillbaka

Den snabbt borttagna återvinningsstationen har idag ställts tillbaka på Hovenäset – nu på fotbollsplanen vid Klockaregatan.
Stationen försvann dagen efter ett telefonsamtal från Vandrarhemmet. Att få tillbaka den har tagit 108 dagar. Det har inte skett genom kommunens högt utvecklade känsla för god service till samhällsmedborgarna, utan tack vare ett intensivt arbete från Hovenäsets Intresseförenings sida. Man hade ett inledande möte med kommunen, möte med en representant för Rambo, ett antal mail och påminnelser utan att något hände. Till slut kallade Intresseföreningen kommunens representant Jörgen Wollbratt till ett möte i början av april. Då gick kommunen med på att ställa tillbaka återvinningsstationen omedelbart. När föreningen senare fick veta att det skulle göras en ny utredning om placeringen och att nya diskussioner med Rambo skulle inledas hade föreningens ordförande ett telefonsamtal med en tjänsteman på kommunen och då kom till slut återvinningsstationen tillbaka.
Läs tidigare inlägg på:
https://hovenaset.info/foreningen/71-dagar-utan-svar/
https://hovenaset.info/foreningen/atervinning/
https://hovenaset.info/nyheter-2/nyheter/page/4/
https://hovenaset.info/foreningen/darfor-forsvann-sopstationen/

Bengt Palmgren

 

Grisar och andra husdjur

Grishus i Rinnane. Hovenäsets Bildarkiv

Från första världskriget och framåt hade man grisar, höns, får och kaniner i många hushåll på Hovenäset. Bland annat på Kryssnäs, på Svineviksbergen och i backen ovanför kapellet fanns ett antal grishus. Längre upp mot Björnemyren fanns hönshus. Även i sjöbodarna höll man djur.
Vilka hushåll som hade grisar, höns och annat framgår av den opublicerade inventering Olof Hasslöf gjorde för Göteborgs Stadsmuseums historiska avdelning 1940 och som vi här visar ett bearbetat utdrag från.
Bengt Palmgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor:
– Olof Hasslöfs inventering av bostadssociala förhållanden i Hovenäset 1940, Göteborgs stadsmuseums historiska avdelning
– Bild från Hovenäsets Bildarkiv
– Information från Gullvi Kilhage
– Information från Jan-Åke Olén

Föreningen på kartan

Förberedelserna för att göra Spruthuset till Intresseföreningens högkvarter pågår. Fastigheten har tilldelats adressen Resovägen 2 och man kan numera kan se Hovenäsets Intresseförening markerat på Spruthuset om man går in på Google Maps eller på Apples kartapp över Hovenäset.
För att bekosta renoveringen av fastigheten har vi två möjligheter.
1. En ansökan om finansiering av renoveringskostnaderna har lämnats in till Boverket på sammanlagt 261.000:- Dessutom kommer vi att söka 113.00:- från Sotenäs kommuns anläggningsstöd när budgeten för det är fastställd. Intresseföreningen får bidra med eget arbete och 50.000:- från egen kassa. Besked kommer i maj. Se preliminär ritning.
2. Om vi får avslag från Boverket är vi hänvisade att göra en enklare renovering med mera eget arbete och större insats av eget kapital.
I båda fallen är en förutsättning att medlemmar hjälper till med byggnadsarbete. Ett första datum att komma ihåg är den 14 april då vi hjälps åt att riva ut kommunens utrustning. Se även tidigare inlägg om Spruthuset.
Bengt Palmgren

Nutida Bildarkiv?

Om du inte har förmånen att vara bosatt på Hovenäset kanske du ändå vill ha en känslomässig länk till samhället du längtar till? Du vill kanske se det ur nya vinklar, få glimtar av det i olika väderlekar, vid olika tidpunkter på dygnet och vid olika årstider? Över 90 personer har upptäckt att man kan göra det genom föreningens Instagram-konto. Sök efter ”hovintresse” på Instagram i din mobila enhet och gå med, så kommer du att hitta en bildberättelse om Hovenäset just nu.

Vill du bidra med en egen bild?
I Instagram:
1. klicka på symbolen för papperssvalan uppe i högra hörnet
2. klicka på ”+ Nytt meddelande” längst ner
3. sök ”hovintresse”
4. klicka på bildsymbolen till vänster om meddelandefönstret längst ner
5. välj en bild från något av dina album i din mobila enhet
6. (skriv eventuellt en text) och skicka

På detta sätt kan du medverka till ett nutida bildarkiv över Hovenäset.
Tänk på att bilden inte ska vara av privat natur utan ge din version av samhället. Ett urval av de inskickade bilderna kommer att publiceras i föreningens Instagram-flöde.
Bengt Palmgren

 

Beslut om Vandrarhemmet

Sedan starten 2011, då Solbacken LTH AB köpte fastigheten 1:420 av kommunen, har antalet gäster tredubblats – men inte intäkterna. För att öka lönsamheten planerar man att öka antalet lägenheter från två till åtta och bara låta en mindre del vara klassiskt vandrarhem. Lägenheterna är inte avsedda för permanent boende utan för tillfällig uthyrning. Verksamheten ska även fortsättningsvis vara inriktad mot turism.
I september 2015 lämnade ägarna till Solbacken in en ansökan om bygglov. Denna avslogs av byggnadsnämnden med motiveringen att tomten i detaljplanen var avsedd för allmänt ändamål (trots att kommunen sålt fastigheten med vandrarhem som verksamhet). Ägarna har i mars 2016 lämnat in en ansökan om att få detaljplanen ändrad till ett ändamål som tillåter vandrarhem och bostäder. 2016-10-20 tog Byggnadsnämnden beslut om att föreslå kommunstyrelsen att bland annat godkänna planändringen samt att sälja norra delen av fastigheten 1:252 till Solbacken samt sälja en del av 1:420 mot Klockaregatan som kommunen äger.
Enligt en av ägarna, Thomas Eriksson, var det kommunen som förslog att de kunde få köpa den tomtdelen. Solbacken nämner ett förvärv av norra delen av 1:252 i sin ansökan om planändring och motiverar sitt intresse för att köpa tomten med att de då ”får ett större område som kan projekteras till fler fastigheter och skapa en bättre lösning för området (vilket idag är problem med tillgängligheten till den avstyckade tomt som sotenäs äger)”.
Kommunstyrelsen har i går beslutat att detaljplanen för Vandrarhemmet ska ändras från allmänt ändamål till ändamål för vandrarhem och bostad. Däremot avslog man Solbackens begäran om att få köpa norra delen av 1:252 och tillägger i beslutet att framkomligheten till miljöstationen ska säkras.
Att göra en ändring i detaljplanen beräknas ta ca två år. I och med att detaljplanen ändras kan Solbacken förnya sin bygglovsansökan. Gör man det kommer den södra och östra fasaden att se annorlunda ut än idag.
Bengt Palmgren

Nu grävs det

Under denna vecka har man börjat gräva på vissa gator på Hovenäset, bland annat på Björnemyrsvägen. Den som inte är på plats men vill se hur det hela framskrider kan gå in och bläddra ner till Bildgalleri > Fiberanslutning 2016, där vi successivt lägger upp bilder. Ni kan också följa arbetet på föreningens Instagramkonto ”hovintresse”.
Hör gärna av er om ni har information som kan vara av intresse för alla!
Bengt Palmgren

 

Ensam hjälte på badplatsen

I 7 graders värme (!) och snålblåst på en gråkall badplats sitter Alf Johansson ensam och lagar det trasiga manetnätet. Ett strålande exempel på det arbete som pågår bakom kulisserna för att samhället ska vara en trevlig plats att bo i och vistas på.
Detta är ett mycket viktigt arbete som Sotenäs kommun rätteligen borde ta ansvar för eftersom det inte bara är Hovenäsborna som badar i skydd av nätet. Folk kommer långväga ifrån för att bada här – bland annat på grund av just det manetnät som finns vid Hovenäsets badplats.
All heder åt Alf som erbjuder sina kunskaper som väldigt få människor idag besitter.
Bengt Palmgren

Försenad fiber.2

Vi verkar vara många som har fått information från Telia om att vår fiberanslutning ska kopplas in under de närmaste veckorna. Vid ett samtal med Eltel Networks projektansvarige för Hovenäset, Peter Schröder, visar det sig att något har trasslat till sig hos Telia vad gäller informationen om tiderna för inkoppling. Tyvärr blir det inte så snart som Telia anger.
Enligt Peter har man nu fått loss resurser från Hunnebo och ska påbörja grävande och förberedelse för framdragningar till tomtgränser på Hovenäset nu på måndag, den 17 oktober.
Därefter är Eltel beroende av Trafikverket som måste ge klartecken innan man kan gå vidare. Trafikverket har tyvärr stora förseningar i sin handläggning och det finns risk för att Eltel blir stående fram till december innan man kan börja koppla in fibernätet. Man håller dock nära kontakt med Trafikverkets lokala representant för området.
Eltel undersöker just nu vad som har gått fel med Telias information.
Bengt Palmgren