Vi firar midsommar på Reso

DSC_2386-001_kompIntresseföreningen arrangerar som vanligt midsommarfirande på Reso på midsommarafton. På förmiddagen brukar vi gå ”man ur huse” för att plocka blommor. Vi samlas sedan på Reso klockan 11 och klär och reser majstången.
Dansen börjar klockan 16. Ta gärna med filt och kaffekorg. Glöm inte att göra en midsommarkrans att ha som huvudbonad. Varmt välkomna!
Skrivet av Bettan Börjesson

Vedeldat med havsutsikt

Bastukarta_kompEn av arbetsgrupperna i Hovenäsets Intresseförening har börjat sondera möjligheterna att bygga en gemensamhetsbastu för hovenäsborna. Det är Morgan Ceder och Lars Almqvist som har tagit initiativet och har haft kontakter med olika instanser i Sotenäs kommun. Reaktionerna är hittills positiva. Just nu är man inne i förberedelserna för bygglovsansökan.
Bastun skulle få en mycket fin placering i en skogsdunge strax ovanför hopptornet vid badplatsen. Se nålens Läs mer

Motionera mera

Det finns nu möjlighet att skicka motioner till Hovenäsets Intresseförening. Skicka ditt förslag till skicka@hovenaset.info. Motionen ska vara försedd med namn, telefonnummer och e-postadress och vara styrelsen tillhanda senast 2015-06-01. Du kan även posta den som vanligt brev till Hovenäsets Intresseförening, c/o Ljung, Klovbergsvägen 6, 456 42 Kungshamn.
Motionerna behandlas på föreningens årsmöte som i år kommer att ingå som en del av Hovenäsdagen den 18 juli.
För styrelsen /Bengt Palmgren

Kommunen sviker i gästhamnsfrågan

Den 8 februari informerade jag här på hemsidan om de pågående diskussionerna om gästhamnen i Hovenäset. Föreningen har drivit frågan sedan 2011. Så sent som den 4 februari i år fick vi besked att kommunen skulle skapa 8 till 10 gästplatser och resterande utrymme skulle hyras ut som fasta platser till boende i Hovenäset. På kommunens begäran överlämnades också ett förslag till samarbetsavtal mellan Intresseföreningen och Segelsällskapet å ena sidan och Sotenäs kommun å andra sidan. Därefter blev det helt tyst Läs mer

Hovenäset som egen postort

Efter att ha avvaktat Väjerns ansökan har det nu blivit vår tur att ansöka om att Hovenäset skall återfå sin status som egen postort. Jag har lämnat in ett medborgarförslag i början av mars och medborgarförslaget har registrerats den 11 mars med diarienummer KA 2015/199. Den 29 april fanns en notis i Bohusläningen där det framgår att kommunalfullmäktige nu har remitterat ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Läs hela medborgarförslaget.
Skrivet av Bengt Arne Ljung, ordförande

Betalningsdags

Nu när många av oss sitter och betalar fakturor är det viktigt att komma ihåg att också betala medlemsavgiften till Hovenäsets Intresseförening för 2015. Det gör man genom att sätta in 200:- per familj på bankgiro 5933-0480. Märk inbetalningen med namn, adress och e-postadress.
Som ni säkert sett är föreningen just aktiv i ett flertal olika projekt. Förutom frivilligt, ideellt arbete är det medlemsavgiften gör det möjligt att genomföra dem. Därför är det viktigt att alla betalar medlemsavgiften senast den 30 april 2015.
Skrivet av Bengt Palmgren

Stort intresse för fiber

Fiberdiagram_kompUnder påskhelgen har arbetsgruppen Fiber till Hovenäset frågat boende i samhället via lappar i brevlådorna och utskick med e-post om intresset för fiber. Svaren fördelar sig enligt följande: 80 st JA (86%) och 13 st NEJ (14%). Det är genom stort intresse som vi tillsammans kan åstadkomma fiber till Hovenäset och samtidigt få ett rimligt pris genom att kostnaden delas av många. Vi i arbetsgruppen är glada för det stora gensvaret och är tacksamma för alla snabba svar Läs mer

Fiber till Hovenäset

IMG_6249_kompArbetsgruppen Fiber till Hovenäset undersöker just nu intresset hos boende för att installera fiber till sin fastighet. Fiber ger snabbare bredband, tv, telefoni och mycket mer – ofta till ett lägre pris. Om ett övervägande intresse finns kommer mer information presenteras till sommaren. Är du intresserad av fiber till Hovenäset? Du svarar genom att skicka ett sms från din mobiltelefon med JA eller NEJ till 0735-200025. Du kan även svara genom att gå till sidan Verksamhet > Fiberoptiskt nät, fylla i formuläret där och ta del av information om bredband via fiber. Stort tack för ditt svar hälsar arbetsgruppen Fiber till Hovenäset genom Carl-Axel Christensson, Hans Pettersson, Ingemar Eyton, Pär Abelson, Bengt-Arne Ljung och Bengt Palmgren
Skrivet av Pär Abelson

Påskefyr och påskfyrverkeri

Påskefyr-14.A_kompDet blir både påskefyr och påskfyrverkeri som vanligt i Hovenäset på påskafton. För att påskefyren skall fungera krävs lite hjälp att bära upp det brännbara materialet på plats. Har du eget brännbart material som du vill bli av med passa på att elda upp det nu. Läs Peters upprop och kom och hjälp till. Trolig tändtid för påskefyren blir enligt Peter mellan 20.30 och 21.00. Platsen för påskefyren är den vanliga d v s på berget bredvid monumentet vid infarten till Hovenäset.
Ett påskfyrverkeriet kommer även i år att anordnas i samband med påskefyren. Fyrverkeriet kommer att skjutas upp cirka 21.15. Var på plats i god tid då det är svårt att ange den exakta tiden. Glada påskhälsningar från Bengt Arne Ljung, ordförande.

Gästhamnen

Gasthamn.1_kompI de diskussioner vi har haft med kommunen angående gästhamnen har visat sig att man kommer att skapa 8 till 10 gästplatser vid den s k Långebryggan. Övriga platser hyrs ut som fasta platser till boende i Hovenäset. Sotenäs Kommun svarar för att uppmärkning och skyltning sker, att el och vatten görs tillgängligt samt att kärl finns för sophantering. Hovenäsets Intresseförening och Hovenäsets Segelsällskap i samarbete åtar sig att ta upp gästhamnsavgifter och anvisa Läs mer